Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników strony internetowej problematy.pl (dalej: „Strona”). Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest fundacja Problematy z...

Statut fundacji „Problematy”

Rozdział I. Postanowienia ogólne Fundacja „Problematy”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu. Fundacja...

Pin It on Pinterest