Ciało

Ciało stanowi integralną część tożsamości człowieka. Dzięki ciałom możemy na różne sposoby doświadczać świata. Celem artykułów jest analiza cielesności w ujęciu społecznym. Interesują nas takie zagadnienia jak popkulturowe interpretacje „idealnego wyglądu”, normy i wzorce związane z ciałem (w tym zjawisko estetyzacji), problematyka akceptacji własnej lub cudzej fizyczności, a także ruchy przeciwstawiające się dominacji wąskiego kanonu piękna i afirmujące różnorodność cielesną. Poprzez nasze teksty pragniemy zachęcić czytelników zarówno do poznawania społeczno-kulturowego znaczenia ciała, jak i do codziennego praktykowania filozofii ciałopozytywności (body positive).

Pin It on Pinterest