Niepełnosprawność

W ujęciu polskiego prawa niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do pełnienia ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osoby z niepełnosprawnością to takie, które „nie mogą, częściowo lub całkowicie, zapewnić sobie możliwości samodzielnego życia indywidualnego i społecznego, na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznych i/lub psychicznych” (A. Wilmowska-Pietruszyńska, D. Bilski, Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, [w:] „Kwartalnik Niepełnosprawność” 2013 nr 2). W naszych artykułach proponujemy całościowe spojrzenie na problematykę niepełnosprawności, szczególnie podkreślając znaczenie wymiaru psychospołecznego.

Internet bez barier

Internet bez barier

W XXI w. trudno jest nam wyobrazić sobie życie bez Internetu. Rzadko korzystamy z papierowych encyklopedii, mamy przecież Wikipedię. W podjęciu decyzji czy założyć czapkę przed wyjściem z domu pomaga nam szybki rzut okiem na ekran komórki. Nie wysyłamy już listów do...

read more

Pin It on Pinterest