Polityka

Polityka jest ważną dziedziną funkcjonowania społeczeństwa. Bez wątpienia wpływa ona na życie każdego obywatela. Wychodzimy z założenia, że wszelka działalność społeczna nie może obyć się bez podstawowego namysłu nad mechanizmami politycznymi i aktualnymi rozwiązaniami prawno-systemowymi. Zgromadzone tutaj artykuły próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób współczesna polityka oddziałuje na rzeczywistość człowieka – zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i grupowym. Najważniejszym celem naszych tekstów jest zachęcenie odbiorców do świadomego budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Pin It on Pinterest