Przemoc

Przemoc polega na wyrządzaniu szkody fizycznej lub/i psychicznej drugiemu człowiekowi. Jej motywacji możemy szukać między innymi w potrzebie okazania dominacji czy też w chęci zmuszenia kogoś do określonego zachowania. Przemoc ma różne formy: od naruszenia nietykalności cielesnej, poprzez znęcanie psychiczne, aż do stosowania ekonomicznego szantażu. Aczkolwiek wykorzystanie przemocy bywa niekiedy konieczne (np. niektóre działania służb mundurowych), wszelkie przejawy narastania agresji w społeczeństwie stanowią istotne zagrożenie dla normalnego funkcjonowania wspólnoty. Z naszych artykułów dowiesz się, w jaki sposób przeciwdziałać temu groźnemu problemowi społecznemu.

Pin It on Pinterest