Wykluczenie społeczne

Wykluczenie społeczne to zjawisko, które polega na tym, że pewna grupa ludzi nie ma możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa (nawet jeśli by chciała w nim uczestniczyć na równych prawach z innymi). Przekonania i potrzeby zmarginalizowanych osób są często lekceważone lub nawet ignorowane. Nie da się ukryć, że wykluczenie społeczne odbiera człowiekowi godność i sprawczość. W naszych tekstach analizujemy różne przejawy oraz przyczyny marginalizacji. Zachęcamy czytelników do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zmniejszania nierówności społecznych, a także do kształtowania inkluzywnej wspólnoty.

Internet bez barier

Internet bez barier

W XXI w. trudno jest nam wyobrazić sobie życie bez Internetu. Rzadko korzystamy z papierowych encyklopedii, mamy przecież Wikipedię. W podjęciu decyzji czy założyć czapkę przed wyjściem z domu pomaga nam szybki rzut okiem na ekran komórki. Nie wysyłamy już listów do...

read more
Wstydliwe choroby

Wstydliwe choroby

Choroby towarzyszą nam od zarania dziejów. Wciąż jednak są zjawiskiem, które stanowi pewne tabu. Z jednej strony choroba jest prywatną sprawą tego, kto na nią cierpi. Z drugiej zaś, czasem stanowi przedmiot niezdrowej ciekawości innych. Niektóre schorzenia są...

read more

Pin It on Pinterest